30.04.2015 Som følge av de såkalte Manila-endringene i STCW, vil nå alle maskinoffisersertifikater på ledelsenivå (Maskinsjef og 1. maskinist) få påstemplet sitt sertifikat at de (etter oppgraderingskursene) har kompetanse også som ETO, på lik linje med at de har kompetanse til øvrige stillinger under sitt nivå. Det er viktig å merke seg at regelen i STCW Tabell A- III / 2. også er endret fra å si at maskinsjef og 1. maskinist kun opererer og vedlikeholde elektriske anlegg til nå å kun lede dette arbeidet. Dette betyr at maskinsjefens og 1.maskinistens vaktfunksjon er styrket, og at skipet må om nødvendig bemannes med en ETO som utfører lovpålagt kontroll og vedlikehold.

Dette fremkommer også i Forskrift om maritime elektriske anlegg og Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

Dette vil si at både Maskinsjef, 1.maskinist og ETO sin stilling er styrket, og hverken Maskinsjef eller 1.maskinist skal ha «dobbel stilling».

 
Et omforent dokument med total regelhenvisning i denne saken vil ila mai offisielt bli gitt ut.

 

Fagsjef DNMF

Odd Rune Malterud (orm@dnmf.no)