​Denne uken har fagsjef Odd Rune Malterud og generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson deltatt i møter med Sjøfartsdirektoratet der viktige tema som bemanning, sertifikater og helseattester var på agendaen.

 Nesten hele denne uken har vært viet til forskjellige møter med Sjøfartsdirektoratet i Haugesund og Bergen.

Mandag var det møte i faggruppe maskin hvor bemanning og videre trepartssamarbeid stod på programmet.

Tirsdag var hele næringen inkludert NFD samlet under samme tema, og da ble blant annet faggruppens innstilling ble fremlagt. Det var uten unntak stemning for å gå videre med de sakene vi står ovenfor i forbindelse med bemanning og etterutdanning, og flere engere utvalg skal i løpet av nærmeste fremtid legge frem forslag til endringer som man endelig kan enes om i «rådet for maritime sertifikater og bemanning» i mai. Hele trepartssamarbeidet skal nå revitaliseres, og det forventes nå positive resultater på dette. Utfallet av disse vil DNMF fortløpende komme tilbake med info om når de er endelige.

Onsdag var det møte i fagnemnda for helseattester hvor de endelige risikoparameterne opp mot den nye forskriften for behandling av klager i forbindelse med hyrenektelse grunnet helse, ble satt. Nytt her er blant annet at sikkerhetsfunksjonen man har om bord kan være avgjørende. Som tidligere offentliggjort, er BMI nå ikke en absolutt nektelse. Det skal nå ses på en mer total helhet i forhold til andre sykdommer, risikobildet ovenfor en selv og sine kolleger og fartsområdebegrensinger hvor rekkevidde for helikopter er til stede.  Men en maksgrense på 130 kg og 120 cm i livvidde gjelder fortsatt.

Torsdag var det nasjonalt formøte til HTW 2 hvor hele agendaen med innstilling ble gjennomgått, slik at man er klar for IMOs møte «Human element, Training and Watchkeeping» i uke 6.


Odd Rune Malterud
Fagsjef