17.02.2016 
- Det imponerende oppmøtet på Fiskebåts 70. årskonferanse i dag gjenspeiler den store interessen for fiskerinæringen, sier Ulf Brekke. Seniorrådgiveren i Det norske maskinistforbund deltar på konferansen, som har fiske, fiskemat og fiskeri som tema, sammen med representanter fra de to andre sjømannsorganisasjonene.
 
De 330 deltakerne satt som sild i tønne på hotell Bristol i Oslo i dag. Hundre personer måtte finne seg i å bli satt på venteliste. Politikerne har også fått med seg at næringen nettopp har lagt bak seg et rekordår, og over tretti representanter fra Stortinget og departementene hadde tatt turen til Bristol.

Blant dem var fiskeriminister Per Sandberg som hadde tatt en pause fra sin studietur langs norskekysten for blant annet å snakke om rammebetingelser og kvoteutvalget han har nedsatt.

– Målet er at alt på fisken skal utnyttes og bearbeides i Norge, sa ministeren som har tatt til orde for å fjerne forbudet om bearbeiding av fangsten om bord. – Det er klondykestemning i store deler av næringen. Vi må bli flinkere til å snakke næringen opp, sa han.

 

Ulf Brekke Fiskebåt Foto Vibeke Ekeland Grønn komp.jpg

Per Sandberg Fiskebåt 2 foto Vibeke Ekeland Grønn komp.jpg