LO, Unio og YS oppfordrer sine medlemmer til politisk streik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Streiken vil finne sted onsdag 28. januar klokken 14.00 til 16.00 under hovedparolen «FORSVAR ARBEIDSMILJØLOVEN». De tre hovedorganisasjonene, som til sammen representerer om lag 1,5 millioner medlemmer, vil på denne måten markere sin motstand mot økt bruk av midlertidige stillinger, svakere vern når det gjelder arbeidstid med risiko for lengre arbeidsøkter og mer pålagt overtid, samt mer søndagsarbeid. Hovedorganisasjonene mener forslaget flytter makt fra arbeidstakerne over til arbeidsgiverne, og svekker fagforeningenes muligheter for å ivareta arbeidstakernes interesser.

 Den politiske streiken skal markeres i de største byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø, samt en rekke andre steder rundt om i landet. Full oversikt finner dere på kampanjens nettside mittarbeidsliv.no.


DNMF oppfordrer de av våre medlemmer i offentlig sektor (med unntak av de som går på Brannavtalen) og NHO-sjø-området, som har anledning, til å støtte opp om streiken i de enkelte byene. En spesiell oppfordring om deltakelse går til de medlemmene som har fri og bor i nærheten av de omfattede byene.


DNMF er forpliktet til ikke å sette miljø, liv og helse i fare. I tillegg må den politiske streiken IKKE medføre at DNMF medlemmer volder skade på arbeidsgivers materiell etc.


Det er det lokale ledd ved de lokale tillitsvalgte som tar beslutningen om deltakelse i den berammede politiske streiken. Lokal tillitsvalgt må sende varselbrev til lokal arbeidsgiver i så god tid som mulig.


For medlemmer på NHO-sjøfart-området, vil dette gjelde skip som ligger i havn, eller kommer til havn og er forsvarlig fortøyd i det tidsrommet til denne politiske markeringen gjennomføres.


Skipsarbeidsloven har en rekke henvisninger til Arbeidsmiljøloven, og endringer vil derfor også kunne påvirke Skipsarbeidsloven. Derfor oppfordrer vi sentralt også våre medlemmer som er omfattet av Skipsarbeidsloven til å ta del i denne markeringen. Norsk sjømannsforbund har i brev også oppfordret sine medlemmer til å delta i den politiske streiken.

 
I slike politiske streiker, utbetales ikke streikebidrag.

Unio, eller DNMF er derfor ikke økonomisk forpliktet overfor medlemmer, selv om de som velger å delta i markeringer blir trukket i lønn.

 
For mer info og kampanjens nettside: http://mittarbeidsliv.no/

 
Kontaktpersoner i DNMF:

Håkon Eidset: 469 51 528

Marianne Haaland: 908 29 478

Rune Johnsrud: 977 93 156