30.01.2016

Forbundsstyret vedtok den 26. januar 2016 at våre medlemmer som er  rammet av krisen i offshore, får redusert kontingent.
Så lenge de er i jobb, enten det er om bord eller på land, bør de opprettholde sitt yrkesaktive medlemskap i DNMF.

Dersom de får betydelig redusert inntekt på grunn av arbeidsledighet, kan de søke om redusert kontingent, men forbundet krever nødvendig dokumentasjon før vedtak fattes.

Det må søkes skriftlig og  vedlegges dokumentasjon på at du har betydelig redusert inntekt som følge av permisjon eller oppsigelse.

Bekreftelse fra NAV om at det søkt, og at du er blitt innvilget dagpenger er som regel tilstrekkelig som dokumentasjon.

Søknad sendes til forbundet ved økonomisjef Christian Fossum, email: cf@dnmf.no

 

Den reduserte kontingent er kr. 85,00 pr. mnd.