Regelverkspraktisering
 25.09.2015 
Det norske maskinistforbund 37. landsmøte samlet i Tromsø 23- 25. september 2015 har vedtatt følgende resolusjon:

 
Landsmøtet er av den oppfatning at sjøfartsdirektoratets praktisering av regelverket i forbindelse med fastsettelse av bemanning ikke er iht. dagens reviderte regelverk og mangler det trepartssamarbeidet som en finner beskrevet både i IMO og ILO-konvensjonene. 

Mens International Maritime Organization (IMO) krever økt kompetanse og dermed økt sikkerhet for de ansatte om bord, last, passasjerer og miljø - tillater Sjøfartsdirektoratet her i Norge reduksjon av kompetanse, med grunnlag i slik vi oppfatter det, på bakgrunn i rederienes økonomiske interesser og manglende regelverksforståelse, noe som ikke kan aksepteres og oppleves som svært provoserende og utfordrende.

Siden 2011 har regelverket vesentlig endret seg mht. mannskapets kompetanse på det enkelte skip som absolutt sikkerhetsfaktor, mens sjøfartsdirektoratet fremdeles avviser fagpersonellet om bord sine konklusjoner om nødvendig kompetanse med argumenter som likeverdsprinsippet, anbud og særnorske regler som bryter med regelverket de har vært med å lage i IMO.

Landsmøtet forventer at Sjøfartsdirektoratet utøver det til enhver tid gjeldende regelverk slik at personlige sertifikater, helse, miljø og sikkerhet får høyeste prioritet.