​- Rune Johnsrud har lang fartstid som forhandlingssjef, både fra offentlig og privat sektor. Vi er sikre på at vi får en person med god ledererfaring og solid kompetanse på arbeidsliv og forhandlinger til å lede vår forhandlingsavdeling, sier generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson.

 
Rune Johnsrud (54) har de siste 14 årene vært ansatt som forhandlingssjef i Akademikerforbundet, som i likhet med DNMF har Unio som hovedorganisasjon. Tidligere har han jobbet som forhandlingssjef i YS og Yrkestrafikkforbundet. Han har bred erfaring med utvikling av kurs og opplæring av medlemmer og tillitsvalgte.

Den båtinteresserte Horten-mannen er diplomøkonom fra BI med spesialisering innenfor personalledelse og organisasjonspsykologi. I bunn har han en allsidig fagskoleutdanning med blant annet elektronikk i fagkretsen.

- Jeg har fått et positivt inntrykk av Det norske maskinistforbundet gjennom den kontakten jeg har hatt med forbundet via Unio og gleder meg til å ta fatt på oppgaven, sier Runde Johnsrud.

Rune Johnsrud tiltrer i stillingen som forhandlingssjef 1. januar 2015.

​Ny mann om bord: Rune Johnsrud overtar stillingen som forhandlingssjef i DNMF etter at tidligere forhandlingssjef  Hege-Merethe Bengtsson gikk over stillingen som generalsekretær 1. august i år.