11.04.2014 ​

​– Kreftregisteret er positivt innstilt til å se nærmere på sammenhengen mellom arbeidsmiljøet til brannmenn og forekomstane av kreft i denne gruppa, sier overlege Tom Grimsrud i Kreftregisteret til NRK Hordaland.

Det var etter medieoppslag et  30-tals norske brannfolk, som hevder de har fått kreft på grunn av jobben de har gjort, sa Kreftregisteret at det ikke var penger eller politisk vilje til et slik studie. Nå skal flere sentrale politikere ha snudd og vil starte et studie av gruppa.

 
Trang kommuneøkonomi 
- Kommuneøkonomien ikke må hindre viktige HMS tiltak som beskytter brannmenn mot kreftrisiko Kommuneøkonomien ikke må hindre viktige HMS tiltak som beskytter brannmenn mot kreftrisiko, sier generalsekretær Hilde Gunn Avløyp. 
Kristoffersen har gått i bresjen for å få endret yrkesskadelovgivningen for brannfolk. Han har blant annet deltatt i regi av DNMFs Brann- og Redningsforum på en internasjonal konferanse i Winnipeg i Canada. Temaet var kreft som yrkessykdom relatert til brannmannsyrket.
 
Forskning
I Nord-Amerika er det gjort store forskningstudier på brannmannsyrket og risikoen for å utvikle ulike kreftsykdommer. Den mest kjente studien av nyere dato er LeMasters studien fra 2006. Det er en metaanalyse av over 30 forskjellige andre studier i verden, deriblant Norden. Totalt omfatter den over 100.000 brannfolk. Den konkluderer med at risikoen for å utvikle over ti ulike krefttyper er betydelig større for brannfolk enn blant befolkningen generelt.
Så langt har majoriteten av Canadiske provinser og amerikanske delstater, samt Australia innført en rekke kreftsykdommer som en del av sin yrkesskadelovgivning for brannfolk. I Canada er det 14 forskjellige typer kreft som godkjennes som yrkesskade.
 
Helsefarlig
I enhver brannrøyk utsettes brannmenn for en rekke giftige stoffer som er helseskadelige.  Kristoffersen forteller at det etterstrebes gode HMS rutiner ved slukking og etterslukking av branner. De arbeider også for å bedre rutiner ved bruk av verneutstyr, hvordan dette brukes og vedlikeholdes. 
- Likevel må vi erkjenne at vi med dagens verneutstyr, ikke kan beskytte oss hundre prosent mot helseskadelige stoffer. Denne risikoen må vi ta på alvor, også juridisk, sier Kristoffersen.