07.10.2015

Sjømannsorganisasjonene finner det oppsiktsvekkende at statsbudsjettet ikke har tatt inn over seg krisa på norsk sokkel. De påpeker at det er store muligheter innenfor dagens ramme til å tenke nytt for å sikre arbeidsplassene til norske sjøfolk.

 

 
Hege-Merethe Bengtsson (Det norske maskinistforbund), Johnny Hansen (Norsk Sjømannsforbund) og Hans Sande (Norsk Sjøoffisersforbund) mener det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke tar inn over seg krisen på norsk sokkel. De etterlyser derfor langt sterkere tiltak for umiddelbart å bedre situasjonen for offshore service-næringen.

Nettolønnstaket prisjusteres, men ellers gjøres det lite eller ingen ting for å hjelpe den kriserammede offshore servicenæringen.

- Et strakstiltak som nytter vil være å fjerne taket i refusjonsordningen for denne flåten. Vi forventer at Stortinget innser alvoret og øker bevilgningene allerede i behandlingen av budsjettet, sier Bengtsson, Hansen og Sande.

Lederne utfordrer også Stortinget til å bruke muligheten til styrke arbeidsmarkedet for norske sjøfolk i andre segmenter innenfor dagens rammer.

- Det ligger eksempelvis store muligheter i tradisjonell utenriksfart («deep sea»). En fullverdig nettolønnsordning for nordmenn om bord i NIS-skip vil sikre mange arbeidsplasser. Ikke minst i tider som dette – når offshore serviceflåten sliter med dyp konjunkturnedgang – vil det være av uvurderlig betydning å ha andre bein (les skip) å stå på.

Positive elementer

Taket på tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk (nettolønnsordningen) økes fra 202 000 kroner til 208 000 kroner per tilskuddsmottaker per år.

- Samtidig sier regjeringen at den om nødvendig vil foreslå bevilgningsendring i forbindelse med endringer av budsjettet våren eller høsten 2016. Det velger vi å tolke positivt, sier lederne av de tre sjømannsorganisasjonene, Hege-Merethe Bengtsson (Det norske maskinistforbund), Johnny Hansen (Norsk Sjømannsforbund) og Hans Sande (Norsk Sjøoffisersforbund).

Bakgrunnen er regjeringen i sin maritime strategi har varslet endringer i fartsområdet for NIS og i nettolønnsordningen. Forslaget er nå ute på høring med frist 31. oktober.

- Forslagene i strategien om å fjerne taket i tilskuddordningen for utenriksferger i NOR, Hurtigruta og fraktefartøy i NOR er gledelige og bør gjennomføres så raskt som mulig, sier de tre lederne.

Når det gjelder forslaget om oppmyking av fartsområde for konstruksjonsskip i NIS understreker sjømannsorganisasjonene kravet om at det skal være 12 nordmenn per fartøy per skift. Dette var det enighet om i hele næringen.

- Kravet er til vår store overraskelse utelatt fra regjeringens forslag til forskrift. Dette er uakseptabelt.

Tusenvis av arbeidsplasser i fare

Sjømannsorganisasjonenes tillitsvalgte i offshore servicesegmentet var innkalt til konferanse på Gardermoen i går. De kunne rapportere at stadig flere skip ble sendt i opplagsbøyene med hundrevis av permitteringer og oppsigelser som resultat. Utflaggingsspøkelset har også kommet tilbake for fullt.

I dag ligger det 63 skip i opplag. Næringens prognoser tilsier at tallet er 100 om kort tid. I tillegg ligger 11 flyterigger i opplag. Arbeidsplassen til mange tusen sjøfolk står i fare!

Parallelt med kravet om en fullverdig og robust nettolønnsordning fortsetter sjømannsorganisasjonene sin kamp for å få stortingsflertallet med på å utrede tiltak for å sikre norske lønns- og arbeidsbetingelser på sokkelen og i norske farvann. Dette ville sikre norske sjøfolk like konkurransevilkår og motvirke sosial dumping.

- Utvid permitteringstiden

Det har fra annet politisk hold kommet forslag om å utvide permitteringstiden fra 30 til 52 uker. Dette er et forslag sjømannsorganisasjonene stiller seg bak.

- Adgangen til å permittere folk et år vi gjøre det lettere for rederiene å beholde den viktige operative kompetansen norske sjøfolk besitter, sier lederne i Maskinistforbundet, Sjømannsforbundet og Sjøoffisersforbundet.

Kontaktinformasjon:

Hege-Merethe Bengtsson (Det norske maskinistforbund), 414 41 818Johnny Hansen (Norsk Sjømannsforbund) 911 85 577 og Hans Sande (Norsk Sjøoffisersforbund) 916 16 994.