12.12.2013

​Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet, og Solveig Bratseth, Sykepleierforbundet, ble i går valgt til nestledere i Unio. Anders Folkestad ble gjenvalgt og Hilde Gunn Avløyp trer inn som styremedlem. ​
– Unio er en stor og sterk organisasjon med svært dyktige tillitsvalgte og medlemmer. Dette er et godt grunnlag både for forhandlingsstyrke og for kvalitet i offentlig sektor, sier Anders Folkestad i en kommentar.
 Unio har i økende grad fått medlemsinteresser i privat sektor, og Folkestad vil de neste to årene øke innsatsen på dette området.
– Unios fotfeste innenfor offentlig sektor er solid, og tiden er moden for å satse bredere. Som fagorganisasjon må vi konstant jakte på nye og bedre løsninger for både egne medlemmer og for samfunnet. Fag og fellesskap er Unios styrke, sier han.
Dette synes Hilde Gunn Avløyp er flott. Hun ser nå frem til å samarbeide med Unio som hovedorganisasjonen for fullt fra 1. januar 2014.  
 - Privat sektor generelt og maritim næring spesielt er viktig for å opprettholde landets levestandard, sysselsettingen og skatteinngangen, sier Avløyp, som tok ordet og minnet arbeids- og sosialminister Robert Eriksson på oppfølging av Maskinistforbundets krav om almengjøring innenfor den norske sokkelgrensen.
Avløyp spurte også Eriksson om han ser noen utfordringer med å stå lenger i yrkeslivet for operative yrker med fysiske krav, som for eksemepel brannmenn. 

Unio

Anders Folkestad ble av en enstemmig valgkomité innstilt som leder av Unio, og på Unios representantskapmøte ble han med akklamasjon gjenvalgt for to nye år.
Folkestad får med seg to nestledere i Unios politiske ledelse; Solveig Bratseth, nestleder i Norsk Sykepleierforbund, og Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet, mens Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær i DNMF trer inn som styremedlem.