07.02.2013 ​

Forbundets Svein Roger Mandal besøkte maskinoffiserene på Color Viking. 
Et besøk hos gutta i maskinrommet på Color Viking gir rom for en prat om alt fra skolegang til pensjoner, og jeg kontaktet Pensjonstrygden for sjømenn for å få svar på de "viktigste" spørsmålene når det gjelder sjømannspensjon.

KONTAKT :  http://www.pts.no/

1.     

Hvis man tar ut sjømannspensjon fra 62 år i stedet for fra 60 år vil da samme     pensjonsbeløp bli fordelt over 5 år i stedet for 7 år?

Sv: Nei, pensjon blir da utbetalt i fem år i stedet for i sju år . Du ”taper” da to pensjonsår til fordel for full inntekt som sjømann

2.     

Hva med alderstrygd fra 67 år, blir tiden man har vært til sjøs inkludert som pensjonsgivende i folketrygdens alderspensjon?


Sv:  Du opparbeider pensjonspoeng i folketrygden så på lik linje med alle andre arbeidstakere

3.   

Hvis man blir uføretrygdet vil man da få engangsbeløp utbetalt?


Sv:  Hvis søkeren mottar full uførepensjon, har han/hun ikke krav på ytelser fra oss, inkl engangsbeløp. Gradert uførhet gir graderte ytelser fra oss.

4.  

Man kan seile 3 mnd. som pensjonist, vil det bli ubegrenset seiling som i andre yrker etter hvert uten at dette går ut over pensjonen?​

Sv:   Hvis pensjonen tas ut før fylte 62 år, må søkeren ha sluttet i tjeneste til sjøs. Deretter kan han/hun ta vikariater til sjøs på inntil 3 mnd pr. år frem til 62 års alder. Det er mulig å arbeide full tid på land.
Etter 62 år er det ingen begrensninger. Alle som tjener over 2X Grunnbeløpet mister retten til pensjonstillegget

Trym
2.Maskinist Trym H. Lokander

.

M.M Per Hove

.

Rep. Walter Hem og Elektriker Matias Abrahamsen

.
2.maskinist  Jan E. Jensen

.
1.Maskinist Jan Bjølgerud


Alle foto: Svein Roger Mandal