* Dnmf skal gjennom sine fagpolitiske mål sørge for at den menneskelige faktor til enhver tid settes øverst på dagsorden.

* Dnmf skal gjennom sitt arbeid fremme yrkesidentiteten for sine medlemmer.

* Dnmf skal bidra til at tidsriktig og teknologisk riktig yrkesopplæring, faglige behov, sikkerhet og riktig bemanning ivaretas på beste måte.

* Dnmf skal arbeide for at skipsfartens rammebetingelser skal ha som siktemål å rekruttere, skape og ivareta arbeidsplasser for norske sjøfolk.