Tidsfrister for utgivelsene av Maritim Logg i 2021
UtgavenrBestillingsfrist annonser Materiell annonser Utgivelsesdato
01ons 06.01ons 13.01ons 27.01
02ons 10.02ons 17.02ons 03.03
03tor 25.03tor 01.04tor 15.04
04ons 21.04ons 28.04ons 12.05
05ons 02.06ons 09.06ons 23.06
06ons 04.08ons 11.08ons 25.08
07ons 01.09ons 08.09ons 22.09
08ons 29.09ons 06.10ons 20.10
09ons 27.10ons 03.11ons 17.11
10ons 24.11ons 01.12ons 15.12

I medlemsbladet informeres det om aktuelle saker i norsk skipsfart og skipsfartspolitikk. I tillegg presenteres medlemmers arbeidshverdag om bord, lønnsvilkår og arbeidsmiljø.