I medlemsbladet informeres det om aktuelle saker i norsk skipsfart og skipsfartspolitikk. I tillegg presenteres medlemmers arbeidshverdag om bord, lønnsvilkår og arbeidsmiljø.