Tariffområdet er avhengig av om arbeidsgiver er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon eller om det er direkte tariffavtale mellom Dnmf og arbeidsgiver.

Du finner informasjon om områdene, og kontaktinformasjon til de områdeansvarlige i menyen.