DSO-oppgjøret starter tirsdag 22. september klokken 13.

Det er satt av to dager til forhandlinger, med 23 som reservedag.
Forhandlingene foregår i Oslo. 

DSOs forhandlingsutvalg, valgt på tariffkonferansen 2018


Leder forhandlingsutvalget er Jarle Medalen
Nestleder er Trond Borg.
Øvrige medlemmer er:
Jøran Mannes
Dagfinn Kristiansen
Trond Kommedal
Roger Skåtøy
Erik olsen
Vidar Haltbakk
Kjetil Mevik
Katja Dienemann