De samarbeidende organisasjoner (DSO) er en sammenslutning mellom Det norske maskinistforbund (DNMF) og Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF), opprettet spesielt for å ivareta lønn og arbeidsvilkår for ansatte i sertifikatpliktige stillinger i oljenæringen.

Mer informasjon om DSO finner du på denne lenken

I lenkene under finner du svar på temaer som vi ofte får spørsmål om fra medlemmene. Hvis ikke du finner det tema du er opptatt av, eller informasjonen ikke er utfyllende nok, ta kontakt med rådgiveren.