NOR-forhandlingene er 28. og 29. oktober.

NIS Nordisk-forhandlingene skulle vært 10. desember 2020. De er utsatt til 17. februar 2021.