Partene ble enige om et generelt tillegg på 1,7% med virkning fra 1. januar 2021. Alle overenskomstens kronetillegg inkl. kostpenger økes med samme prosentsats og dem med individuelt avtalt lønn vil få minimum samme prosentvise økning.

- Til sammenligning oppnådde vi på NOR-oppgjøret før jul et generelt tillegg på 1,32%. Dette innebærer at vi tar igjen noe av etterslepet mellom Nordisk NIS-avtalen og NOR-avtalene, forklarer de tre forhandlingslederne Hans Sande (NSOF), Hege-Merethe Bengtsson (DNMF) og Kurt Inge Angell (NSF).