Dnmfs medlemmer jobber hovedsakelig innenfor internasjonal- og innenriks skipsfart, olje- og gassutvinning, samt i en rekke landbaserte virksomheter.

Dnmfs medlemmer representerer etterspurt kompetanse i bransjer hvor teknologi og miljø ligger i front. Her finnes arbeidsmulighetene spesielt innenfor rederier, som seilende innenriks og utenriks, offshore, fisk, ved verft, brann og redning, forbrennings- og gjenvinningsanlegg​, samt sykehus.

Dnmf følger medlemmene fra de begynner et maritimt eller teknologisk utdanningsløp og gjennom hele yrkeslivet. Dnmf arbeider for medlemmenes arbeidsvilkår, som lønn, sikkerhet og kompetanse.

Organisasjonsnummer: 970167935​
Hovedkontor: Rosenkrantzgate 15, 0125 Oslo, telefon 24 14 83 70