Kontingent​
Kontingenten for medlemskap i Det norske maskinistforbund finner du her

Lønns- og arbeidsvilkår
Den største fordelen tryggheten om at dine lønns- og arbeidsvilkår blir ivaretatt av dyktige tillitsvalgte og ansatte. Som aktivt medlem er du med og påvirker utformingen av dine lønns- og arbeidsvilkår, lover og regelverksendringer – både nasjonalt og internasjonalt.

Bistand i arbeidsforhold
Dnmfs tillitsvalgte og ansatte rådgivere står til din disposisjon ved spørsmål om dine arbeidsforhold eller bistand i saker som vedrører ditt arbeidsforhold.

Juridisk bistand i arbeidsforhold
Medlemmer får fri juridisk bistand vedrørende arbeidsforhold, dersom forbundet vurderer saken som prosedabel som tvistesak. Det er forbundet som forbereder og fremmer tvistesaker for domstolene, gjennom forbundets egen advokat eller andre eksterne advokater som forbundet velger å bruke i enkeltsaker. Forbundet dekker ikke advokatkostnader som medlemmet har bestilt tjenester av uten forbundets samtykke.

Dnmf Advokatforsikring – inkludert fra 1.1.2024
Alle medlemmer i Dnmf, som i Dnmfs medlemsregister, og i Folkeregisteret/Folkbokföringsregisteret, er registrert bosatt i Norge/Sverige, har Advokatforsikring inkludert i medlemskapet. Medlemmets ektefelle/samboer og deres barn under 20 år, med samme folkeregistrerte adresse er også omfattet av forsikringen.
Advokatforsikringen dekker inntil 20 timer privatrettslig juridisk rådgivning (pr. år) og inntil 3.000.000 kroner i saksomkostninger ved tvistesaker.
Les mer om Advokatforsikringen i forsikringsbeviset og vilkåret: 
Forsikringsbevis Norge
Försäkringsbevis Sverige

Kurs- og konferansetilbud
Dnmf gjennomfører en rekke kurs og konferanser for tillitsvalgte og medlemmer. Kursene er presentert på eget område på våre websider. Tillitsvalgt- og tariffkonferanser blir også annonsert fortløpende.

Tillitsmannsapparat
Dnmf jobber kontinuerlig med å opprettholde og videreutvikle tillitsvalgtsapparatet ute på arbeidsplassene.

Lydbøker fra BookBeat
I samarbeid med BookBeat får du nå som medlem i Den Norske Maskinistforbundet 60 dager gratis lytting og lesing. Lydbøker er perfekt for en gåtur i nydelig høstvær, når man kjører langtur eller når man slapper av hjemme. BookBeat gir den ubegrenset tilgang til over 800.000 lyd- og e-bøker. Velg og vrak mellom kjente romaner, spennende krimserier og inspirerende biografier og masse mer. Etter prøveperiode kan man lytte fra 79 kr/mnd. BookBeat har ingen bindingstid, du kan avslutte når du vil. Følg instruksene inne på nettsiden for å melde deg inn. 

Medlemsfordeler hos Tryg
DNMF har avtale med Tryg om på private og kollektive forsikringer.
Dette gir deg som medlem gode fordeler og rabatter på dine forsikringer.
Du kan også få tilgang til fordelsprogrammet Tryg Pluss, som gir deg en rekke fordeler.

Les mer om tilbudene fra Tryg her

Kollektiv livsforsikring og begravelsesstøtte til etterlatte
Alle medlemmer under 62 år er omfattet av en obligatorisk gruppelivsforsikring med forsikringssum kr 120.000,- til etterlatte. Se forsikringsbeviset her
Forbundet gir også begravelsesstøtte på kr. 10.000 til medlemmers etterlatte, uansett alder eller årsak til dødsfall. Søknad om begravelsesstøtte må innleveres innen 1 år etter dødsfall.

Streikebidrag
Er du omfattet av streik eller lockout får du som medlem streikebidrag fra Dnmf. 

Medlemsnettverk, faglige og sosiale aktiviteter
Dnmf har lokale maskinistforeninger fra nord til sør, hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Ålesund

Informasjon
Du få fortløpende informasjon gjennom våre informasjonskanaler; Ukentlige nyhetsbrev på e-post, internettside og medlemsbladet Maritim Logg som utgis 10 ganger i året.

Øvrige medlemsfordeler
Dnmf er medlem av Unio. I forbindelse med dette forhandles det medlemsfordeler. Dnmf har inngått avtale med Tryg forsikring for medlemsforsikringer. Som medlem vil du oppnå svært fordelaktige priser og vilkår. Se menyen til høyre.

Abonnementstilbud "SKIPSREVYEN" til juniormedlemmer
Bestill via: www.skipsrevyen.no​​ , merk bestilling skole, og påfør Junior/Dnmf

Logg inn på medlemsider på www.dnmf.no for nærmere informasjon​