Kontrollkomitéen består av fire medlemmer, og fire vara hvor av sammensetningen dekker alle næringsområder.
Kontrollkomitéen har i oppdrag å påse at de organisatoriske og økonomiske disposisjoner som blir gjort er i samsvar med forbundets vedtekter og vedtak.
Kontrollkomitéen skal foreta en kritisk revisjon av forbundets disposisjoner og en tallmessig revisjon i den utstrekning den selv finner det nødvendig.

Kontrollkomiteen:
Kjell Olav Solheim, kjell.olav.solheim@dnmf.no, 90635626
Wenche Iren Afseth w-afseth@dnmf.no, 95839548
Cato Ree-Johansen, ree-johansen@dnmf.no, 93050150
Bjørnar Bøyum Larsen, bbl@dnmf.no, 90821592

Varamedlemmer:
Vidar Paulsen, vidarp@dnmf.no, 97087890
Ståle Andre Vedvik, sav@dnmf.no, 91331290
Geir Nilsen, gn@dnmf.no, 90681944
Tom George Darlington, tgd@dnmf.no, 99355264