Kontrollkomitéen består av fire medlemmer, og fire vara hvor av sammensetningen dekker alle næringsområder.
Kontrollkomitéen har i oppdrag å påse at de organisatoriske og økonomiske disposisjoner som blir gjort er i samsvar med forbundets vedtekter og vedtak.
Kontrollkomitéen skal foreta en kritisk revisjon av forbundets disposisjoner og en tallmessig revisjon i den utstrekning den selv finner det nødvendig.

I kontrollkomiteen sitter: Jan Hind, Cato Ree-Johansen, Kurt Roger Berg og Kjell Olav Solheim.

Varamedlemmer er: Vidar Paulsen, Wenche Irene Afseth, 
Michael Goveia og ​Kjetil Mevik.