Kontrollkomitéen består av fire medlemmer, og fire vara hvor av sammensetningen dekker alle næringsområder.
Kontrollkomitéen har i oppdrag å påse at de organisatoriske og økonomiske disposisjoner som blir gjort er i samsvar med forbundets vedtekter og vedtak.
Kontrollkomitéen skal foreta en kritisk revisjon av forbundets disposisjoner og en tallmessig revisjon i den utstrekning den selv finner det nødvendig.

Kontrollkomiteen:
Jan Hind, janhind@dnmf.no, 48892714
Cato Ree-Johansen ree.johansen@dnmf.no, 93050150
Kurt Roger Berg, mrbergk@dnmf.no, 90635626
Kjell Olav Solheim, Kjell.olav.solheim@dnmf.no, 97624332

Varamedlemmer:
Vidar Paulsen, vidarp@dnmf.no, 97087890
Wenche Irene Afseth, w-afseth@dnmf.no, 95839548
Michael Goveia, migoveia@dnmf.no, 92203385
Kjetil Mevik, kjetil@dnmf.no, 92221210