Forbundet er i dag organisert i seks næringsområder, med eget styre for næringsområdet. Lederen, med vara, er direktevalgt til forbundsstyret.

Næringsområdene er en arena for å fremme medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser i samsvar med forbundets formål og virkeområde.

Næringsområdene inndeling:

  • NOR Utenriks og Nordisk NIS   
  • Innenriks - NHO Sjøfart og Hurtigbåt
  • DSO og øvrige land       
  • Sjømat, Fisk, Pelagisk og Kystrederiene  
  • KS, Brann og redning, Samfunnsbedriftene, Stat og Oslo Kommune  
  • Spekter, All energi     
     

Les mer om næringsområdene i vedtektene, pkt 4.3 og 4.3.5.