Leder av næringsområdet er Lars Frøland Albert, og hans nestleder er Ingarth Andersen.

Leder og nestleder ble valgt på landsmøtet i Tromsø 6.-7. september 2022. Øvrige medlemmer i næringsområdestyrene velges medlemmene innen det enkelte næringsområde i egne valg. Disse valgene vil bli gjennomført i løpet av høsten. Mer informasjon kommer.

Kontaktinformasjon:


Lars Albert


Leder


larsalbert83@dnmf.no


40435487


Ingarth Andersen


Nestleder


ingarthandersen@gmail.com


47278961


Christian Andreassen 

Styremedlem   


andreassen.christian@gmail.com  


97521913

Rune Follnes Styremedlem


fjo-saf@online.no

91894875
Jon Inge Bryn Vara


joninge.bryn@gmail.com

41699314
Bjørn Heine Johansen  Vara
bhj@ostfoldenergi.no
 
47306360