Som en følge av situasjonen i samfunnet er det vanskelig å samles fysisk for å gjennomføre kursing og opplæring av våre tillitsvalgte.

Vi har derfor satt sammen en pakke med korte webkurs som skal gi dere den viktigste informasjonen dere trenger!

I Dnmfs webkursserie vil du få raske og gode introduksjoner til ulik tematikk relevant til din rolle som tillitsvalgte. Blant annet organisasjonsopplæring, rollen som tillitsvalgt, hovedavtalene, protokoller, permitteringer og oppsigelser. 

Ta kontakt med medlemsservice.