Dnmf jobber for din sikkerhet, forutsigbarhet, lønns- og arbeidsbetingelser.

Dnmf krever norske lønns- og arbeidsvilkår uansett flagg på norsk sokkel for å sikre like vilkår for våre medlemmer som bor i høykostland, styrke norske rederier og dermed det norske flagget.

Dnmf setter vår viktigste ressurs – mennesket – i sentrum.

Dnmf deltar aktivt i arbeidet med internasjonale og nasjonale regelverk og sikkerhetsutvikling.

Dnmf jobber for at bransjene innen vårt virkeområde skal ha riktig kompetanse, bemanning, gode utdanningssystemer, etterutdanning og rekruttering.