Kontingent​
Medlemskap i Det norske maskinistforbund koster kr. 510​,- per måned for yrkesaktive. Er du student/lærling er kontingenten kr. 45. Ikke yrkesaktive betaler 105,- pr måned. Satsene gjelder for året 2023.

Lønns- og arbeidsvilkår
Den største fordelen tryggheten om at dine lønns- og arbeidsvilkår blir ivaretatt av dyktige tillitsvalgte og ansatte. Som aktivt medlem er du med og påvirker utformingen av dine lønns- og arbeidsvilkår, lover og regelverksendringer – både nasjonalt og internasjonalt.

Bistand i arbeidsforhold
Dnmfs tillitsvalgte og ansatte rådgivere står til din disposisjon ved spørsmål om dine arbeidsforhold eller bistand i saker som vedrører ditt arbeidsforhold.

Juridisk bistand i arbeidsforhold
Medlemmer får fri juridisk bistand vedrørende arbeidsforhold, dersom forbundet vurderer saken som prosedabel som tvistesak. Det er forbundet som forbereder og fremmer tvistesaker for domstolene, gjennom forbundets egen advokat eller andre eksterne advokater som forbundet velger å bruke i enkeltsaker. Forbundet dekker ikke advokatkostnader som medlemmet har bestilt tjenester av uten forbundets samtykke.

Privat advokathjelp
Dnmf har inngått avtale med advokatfirmaet Lega24 AS om privatrettslig bistand til medlemmer. Avtalen gir reduserte priser på all juridisk bistand. Enkle spørsmål og anbefalinger om videre prosess er gratis. Ring medlemstelefon hos Legal24 Advokatfirma AS på tlf: 21 51 98 30 se også: Legal24 

Kurs- og konferansetilbud
Dnmf gjennomfører en rekke kurs og konferanser for tillitsvalgte og medlemmer. Kursene er presentert på eget område på våre websider. Tillitsvalgt- og tariffkonferanser blir også annonsert fortløpende.

Tillitsmannsapparat
Dnmf jobber kontinuerlig med å opprettholde og videreutvikle tillitsvalgtsapparatet ute på arbeidsplassene.

Medlemsfordeler hos Tryg
DNMF har avtale med Tryg om på private og kollektive forsikringer.
Dette gir deg som medlem gode fordeler og rabatter på dine forsikringer.
Du kan også få tilgang til fordelsprogrammet Tryg Pluss, som gir deg en rekke fordeler.

Les mer om tilbudene fra Tryg her

Kollektiv livsforsikring og begravelsesstøtte til etterlatte

Alle medlemmer under 62 år er omfattet av en obligatorisk gruppelivsforsikring med forsikringssum kr 120.000,- til etterlatte. Se forsikringsbeviset her

Forbundet gir også begravelsesstøtte på kr. 10.000 til medlemmers etterlatte, uansett alder eller årsak til dødsfall. Søknad om begravelsesstøtte må innleveres innen 1 år etter dødsfall.

Streikebidrag
Er du omfattet av streik eller lockout får du som medlem streikebidrag fra Dnmf. 

Medlemsnettverk, faglige og sosiale aktiviteter
Dnmf har lokale maskinistforeninger fra nord til sør, hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Ålesund

Informasjon
Du få fortløpende informasjon gjennom våre informasjonskanaler; Ukentlige nyhetsbrev på e-post, internettside og medlemsbladet Maritim Logg som utgis 10 ganger i året.

Øvrige medlemsfordeler
Dnmf er medlem av Unio. I forbindelse med dette forhandles det medlemsfordeler. Dnmf har inngått avtale med Tryg forsikring for medlemsforsikringer. Som medlem vil du oppnå svært fordelaktige priser og vilkår. Se menyen til høyre.

Abonnementstilbud "SKIPSREVYEN" til juniormedlemmer
Bestill via: www.skipsrevyen.no​​ , merk bestilling skole, og påfør Junior/Dnmf

Logg inn på medlemsider på www.dnmf.no for nærmere informasjon​