Kontingentsatser 2024 - vedtatt på forbundsstyremøte 15. desember 2024
Yrkesaktiv kr. 580,00 /pr. mnd​
Junior/student kr. 45,00/ pr. mnd
Ikke yrkesaktiv kr. 175,00/ pr. mnd

Det er f.o.m 1. januar 2024 en advokatforsikring inkludert i kontingenten.
Advokatforsikringen kan brukes til sivile saker.
Se våre øvrige medlemsfordeler her