Kontingentsatsene fastsettes som følge av vedtektene § 5 på landsmøtet, og har stått uendret siden 2020. 

§ 5. Kontingent
5.1. Kontingenten fastsettes av Landsmøte med et fast månedlig beløp. Kontingenten blir minimum regulert med konsumprisindeksen hvert år, med mindre forbundsstyret beslutter annet.

Kontingentsatser 2023
Yrkesaktiv kr. 510,00 /pr. mnd​
Junior/student kr. 45,00/ pr. mnd
Ikke yrkesaktiv kr. 105,00/ pr. mnd