Alle medlemmer i Dnmf som i Dnmfs medlemsregister, og i Folkeregisteret/Folkbokföringsregisteret, er registrert bosatt i Norge/Sverige har Advokatforsikring inkludert i medlemskapet.

Medlemmets ektefelle/samboer og deres barn under 20 år, med samme folkeregistrerte adresse er også omfattet av forsikringen.

Advokatforsikringen dekker inntil 20 timer privatrettslig juridisk rådgivning (pr. år) og inntil 3.000.000 kroner i saksomkostninger ved tvistesaker.
Les mer om Advokatforsikringen i forsikringsbeviset og vilkårene:
Forsikringsbevis Norge
Försäkringsbevis Sverige

Skade/rettsbehov meldes direkte til dnmf@legalinsurance.no eller på tlf. 21 51 98 30