Dnmf jobber for at alle medlemmer skal ha en trygg og sikker arbeidsplass og har HMS-arbeidet i fokus i alle ledd både nasjonalt og internasjonalt, hvor det kreves at det indre miljø, mennesket - settes foran ytre miljø og profitt.