Dette innebærer et tett samarbeid med vår hovedorganisasjon Unio, regjering, Storting og øvrige myndigheter, de øvrige sjømannsorganisasjonene samt andre viktige aktører på​ både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Dnmfs viktigste innspill i dette arbeidet knytter seg til følgende:

  • Sikre våre medlemmers arbeidsplasser både i dag ​​​og i fremtiden
  • Sikre medlemmenes mulighet til å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag. Herunder mannskapsskrifter og praktisk gjennomføring av arbeidet
  • Sikkerheten for medlemmene og for deres familier

Dnmf har tatt til orde for at norske myndigheter må få på plass tiltak som sikrer aktiviteten på norsk sokkel og i norske farvann, og som har et særlig fokus på å sikre arbeidsplassene gjennom covid-19 pandemien og nedgangen offshore. Dnmf har derfor støttet forslag om å gjennomføre midlertidige endringer i petroleumsskatteordningen med krav om at dette skal bidra til å opprettholde aktivteten på norsk sokkel og holde folk i arbeid. Videre har Dnmf jobbet for en heving av taket i nettolønnsordningen og utvidelse av permitteringsregelverket til 52 uker. Dnmf har også jobbet aktivit for å få på plass tiltak som bidrar til å opprettholde aktivitet i det maritime reiselivet. Videre har Dnmf hatt et stort fokus på sikkerheten til norske sjøfolk, og at det må legges tilrette for trygge mannskapskifter som ivaretar sikkerheten og aktiviteten i sjøfarten. 

Noen av de viktigste politiske tiltakene presentert som følge av krisen:

  • Regjeringen og Stortinget har så langt blitt enige om flere ulike krisepakker for næringslivet. Disse inneholder tiltak knyttet til permitteringer, generelle velferdstiltak for samfunnet i krisetiden, aktivitet i næringslivet i dag og tiltak for å sikre aktivitet også i fremtiden. 
  • Stortinget vedtok i juni midlertidige endringer i petroleumsskatteordningen som skal bidra til økt likviditet i næringen og bidra til å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel gjennom nedgangen i offshore. 
  • Regjeringen og FrP ble også i juni enige om et revidert nasjonalbudsjett for 2021. I disse forhandlingene ble det blant annet dannet enighet om en løftning av taket i nettolønnsordningen for fjerde kvartal i 2020, samt en mulighet for å utvide permitteringsregelverket til 52 uker dersom dette skulle bli nødvendig. Regjeringen valgte i august å utvide regelverket basert på denne enigheten. 

Høsten 2020

Regjeringen legger frem sitt statsbudsjett for 2021 den 7. oktober. I tillegg til dette har Finansminister Jan Tore Sanner varslet at regjeringen vil presentere enda en tiltakspakke for næringslivet med nye umiddelbare tiltak for å dempe konsekvensene av pandemien. Dnmf vil følge utviklingen av dette arbeidet tett gjennom høsten, og fortsette arbeidet med å få på plass tiltak som sikrer aktivitet og trygge arbeidsplasser for våre medlemmer.