Mandag 9. januar ble det sendt ut en spørreundersøkelse om maritim sikkerhet på vegne av Sjøfartsdirektoratet. Undersøkelsen ble sendt ut fra Safetec via noreply@netigate.se.

Formålet med undersøkelsen er å oppdatere kunnskap om arbeidspraksis, arbeidsvilkår, bemanning og andre tema knyttet til sikkerhet i den maritime næringen.

Undersøkelsen er et viktig verktøy for videre utvikling og forbedring av maritim sikkerhet. For å oppnå dette er det sentralt at sjøfolk får anledning til å utrykke hvordan de opplever egen arbeidsplass, og til å besvare sikkerhetsrelaterte spørsmål.

Sjøfartsdirektoratet ber derfor om at du bidrar med din innsikt og kjennskap til sjøfart for å hjelpe til i arbeidet med å bedre sikkerhet på sjøen.

Undersøkelsen vil ta ca. 25 minutter å besvare. Deltakelse er frivillig, og ditt bidrag vil bli behandlet konfidensielt. Mer informasjon om dette vil være tilgjengelig i utsendelsen. Alle som fullfører undersøkelsen har muligheten vinne en Ipad. Det vil bli trekt ut to vinnere.

Spørreundersøkelsen maritim sikkerhet 2023 - Sjøfartsdirektoratet