Det er Landsmøtet og forbundsstyret som fastsetter kontingenten i Det norske maskinistforbund, jf Vedtektenes § 5. De vurderer forbundets økonomi, medlemmenes lønnsvekst og vekst i konsumprisindeksen mm før de beslutter om kontingenten skal justeres. Fra januar 2023 øker kontingenten for yrkesaktivt medlemskap med 30 kr til 510 kr etter å ha stått stille i 3 år. Dnmf er en av de rimeligste forbundene å være medlem av.

Kontingentsatser fra og med januar 2023:
Yrkesaktiv kr. 510,00 /pr. mnd
Junior/student kr. 45,00/ pr. mnd
Ikke yrkesaktiv kr. 105,00/ pr. mnd
Denne kontingenten inkluderer bla. gruppelivsforsikring for alle medlemmer til fylte 62 år, begravelsesstøtte, juridisk og advokat bistand for de spørsmål som omfatter ditt arbeidsforhold, øvrig juridisk bistand får du redusert sats på via vår avtale med Legal 24. Du har rett til rådgivning arbeidsliv, fag og profesjon, tillitsvalgt ordning og støtte som bistår deg med dine rettigheter lokalt i rederiet, kollektive lønnsforhandlinger, rabatterte priser via Tryg forsikring, hotellavtaler, drivstoffavtaler, bank og livsforsikringsavtaler, bilutleie, feriehus mm. Se medlemsfordelene på våre hjemmesider.

Du er selv ansvarlig for riktig kontingenttrekk 
Gi beskjed til den som utbetaler din lønn om at ditt fagforeningstrekk skal økes til 510 kr, per måned fra og med januar 2023, så er du sikker på å ikke komme på etterskudd med kontingenten.

Dnmf informerer alle rederier om endringer i kontingentsatsen, og mange rederier øker trekket automatisk. Men lønnstrekk er en avtale mellom deg og arbeidsgiver, og hvis rederiet trekker deg for lite, får du regning fra forbundet på mellomlegget. Sjekk også lønnslippen for januar nøye for å forsikre deg om at du blir trukket riktig.

Arbeidsgivere som har spørsmål om trekk kan rette henvendelse til Dnmf på post@dnmf.no, 24 14 83 70 eller fellessentralen@sjomannsunion.no, telefon 22 82 58 00

Du får kontingent igjen på skatten
For inntektsåret 2022 kan du trekke fra skattepliktig inntekt med inntil 5 800 kroner på skatten for innbetalt skattefradrag. Fra neste år økes fradraget ytterligere, til 6 120 kr (510 kr  x 12 mnd).