3. og 4. september gjennomføres Medlemskonferansen 2024 i Bergen. Informasjon og nytt om konferansen deles på denne siden.

Den faglige konferansen er 3. september, mens næringsområdene har egne møter og eget program den 4. september.

Programmet er ved å ta form, og vil bli lagt ut her på nettsiden til Medlemskonferansen. Konferansen får besøk av mange dyktige foredragsholdere fra næringen, forskningsmiljøene og andre. 

Overordna temaer for konferansen er «sikkerhet – kompetanse – energi».

Medlemskonferansene er vanligvis året før landsmøtet. Landsmøtet i september 2025 skal etter planen gjennomføres på samme hotell, Scandic Bergen City.

Program

Program medlemskonferansen 2024

Programmet for konferansen er ved å ta form. Her er programmet, med forbehold om endringer.

10:00             Velkommen  - Forbundsleder Andreas Bakken             
10:10             Innledning Dnmf
                      - Administrerende Direktør Dnmf Hege Merethe Bengtsson         
10:30            Maritimt regelverk - Sjøfartsdirektoratet            
11:00            HMS, Nye energikilder, Kompetanse - NHO-Sjøfart                                                            Spørsmål fra salen

11:30            Kaffepause 

12:00            Internasjonale utfordringer - Norges rederiforbund
12:30            Regelverks utvikling og kompetanse - Dnmf  
                      Spørsmål fra salen

13:00             Lunsj

14:00            UNIO’s bærekraftsarbeide        
14:30            Maritime Forecast to 2050        
                      Spørsmål fra salen

15:00             Kaffe pause 

15:30             Samfunnssikkerhet og beredskap -
                       Administrerende Direktør Dnmf Hege Merethe Bengtsson
                      Spørsmål fra salen       
16:00            Samfunnssikkerhet og beredskapsrapport/undersøkelse
16:30            Brann og Redning - RITS 
                      Spørsmål fra salen

17:00            Bærekraftig Bemanning - Dnmf
                      Spørsmål fra salen

17: 45 – 18.00    Oppsummering dag 1 og praktisk info 

19:00             Middag 

Priser

Medlemskonferansen er gratis å delta på. Forbundet dekker reise og opphold.

Påmelding

Medl deg på:

Meld meg på