På Min side skal du finne den som er tillitsvalgt på din arbeidsplass. Hvis ikke dette står, ta kontakt med medlemsservice. Kontaktinfo i kolonnen til høyre.

De tillitsvalgte velges av medlemmene i Dnmf på din arbeidsplass, og deres oppgave er å ivareta medlemmenes interesser, og å ha kontakt med arbeidsgiver.

De tillitsvalgte har tett kontakt med administrasjonen i Dnmf, der de får råd og veiledning i krevende saker.