Finn frem ditt medlemsnummer i Dnmf. For å logge inn trenger du medlemsnummeret i tillegg til mobilnummeret og/eller epostadressen som er knyttet til ditt medlemsskap.

Hvis du ikke kommer inn på Min side, prøv å teste med enten å bytte til pc/mac, mobil eller brett. Vi har fått tilbakemeldinger om at spesielt mobil kan være litt vanskelig først gang en prøver å logge seg på.

1. Gå inn på www.dnmf.no. Øverst til høyre finner du Min medlemsside.

Innlogging

2. Logg inn

3.  Når du er innlogget vil du komme direkte til det vi kaller Min medlemsside. Dette er et område der informasjon til alle medlemmene legges.

Innlogging

4. I kolonnen til høyre ser du de områdene som du har tilgang til. Her kan du for eksempel gå inn i området som er markert med grønt og lese alle protokollene fra møtene som forbundsstyret har avholdt siden 2014 til i dag.

innlogging

5. Ditt eget medlemsskap, og den informasjonen som forbundet har registrert på din person, det finner du ved å gå inn på Min side, markert med gult på bildet under.

Innlogging

6.  Ved å trykke på min side blir du sendt vuidere inn i et bilde som viser ditt medlemsskap. Bildet under.
Lengst til høyre står ditt navn. De to områdene markert i gult viser to sider: Er du medlem, uten tillitsverv i Dnmf, da skal kun Min side stå. Er du tillitsvalgt, så kan du velge tillitsvalgt, og komme inn i et bilde som viser området du er tillitsvlagt for.
På visningen under kan du lese om ditt personlige medlemsskap. Den grønne firkanten viser hvor du kan hente ut den tariffavtalen som du er knyttet til. Hvis du får opp feil tariffavtale, send en beskjed til post@dnmf.no. Feil tariffavtale får vi opp hvis informasjonen som forbundet har om deg ikke stemmer. Sjekk derfor også boksen Mine arbeidsforhold. Der skal stå den jobben du har, her kan være en forsinkelse i systemet hvis du trekkes av arbeidsgiver.
Hvis boksen har en liten blyant i høyre hjørne, som her i Personopplysninger, så kan du gå inn og rette feil.

Min side