Fra forbundets vedtekter står dette om formål:

Forbundet skal være partipolitisk uavhengig og bør være tilsluttet en hovedorganisasjon eller hovedsammenslutning.
Forbundet skal fremme medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser.
Ved valg til forbundets organer skal det tilstrebes en bredest mulig representasjon.
Forbundet skal søke å opprette tariffavtaler for alle yrkesaktive medlemmer
Forbundet skal bidra til å opprettholde og utvikle internasjonalt samarbeid.
Forbundet skal understøtte medlemmer omfattet av godkjent arbeidsstans.
Forbundet skal støtte medlemmenes etterlatte ved dødsfall i henhold til gjeldende retningslinjer.
Forbundet skal arbeide aktivt for å bedre sjøsikkerheten og for å styrke HMS arbeidet i rederiene og virksomhetene.
Forbundet skal arbeide for god utdanning og yrkesopplæring for medlemmene.
Forbundet skal virke for medlemmenes interesser, samt yte juridisk bistand, i tilknytning til ansettelses-, lønns- og arbeidsforhold.

Les vedtektene her