​​​​​
Forbundsstyret og varamedlemmer er valgt for tre år 2022-2025.​ I oversikten finner du kontaktinformasjon til hele styret.