Områdeansvarlig for Hurtigbåt-avtalen i Dnmf, Ulf Brekke, deltok torsdag sammen med representantene for NSOF og NSF i årets hovedoppgjør med Hurtigbåtforbundet.

Dette skal være første gang at partene har forhandlet frem en avtale før ferien.

Her er noen av de vesentlige krone-elementene som ble avtalt.

Lønnstillegg 3,87% – gjelder fra 1. april 2022. (Endelig prosentuelt tillegg på grunnhyre og de avledende satser er gitt av sentrale forhandlinger 2,37% + lokale forhandlinger2021) 1,5% = 3,87%)

Pkt 1.4 Kostgodtgjørelse økes til Kr 200,-
Alle de andre punktene er gitt i protokoll og vil fremkomme i oppdatert tariff-dokument.