Dnmfs medlemmer omfattes av flere ulike tariffområder. Hvilket tariffområde medlemmer i Dnmf er omfattet av vil være avhengig av hvem som er din arbeidsgiver og om det foreligger tariffavtal(er) som regulerer arbeidsforholdet. Tariffområdet er avhengig av om arbeidsgiver er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon eller om det er direkte tariffavtale mellom Dnmf og arbeidsgiver.

Oversikt over aktuelle arbeidsgiverorganisajoner:
NHO
Norges rederiforbund
KS
Fraktefartøyenes rederiforening
Fiskebåtredernes Forbund
Hurtigbåtredernes forbund
Oslo kommune
Pelagisk forening
Spekter
Stat
Virke