I år er det hovedoppgjør og dermed skal hele avtalen opp til forhandling. DSO har nylig hatt tariffkonferanse hvor man har sett på krav innsendt av medlemmene og laget prioritering på disse inn til årets hovedoppgjør.