Hovedtariffoppgjøret for passasjerskip i kystfart startet klokken 12 i dag, i Oslo.

Det er satt av to dager til forhandlingene, i dag, og i morgen, 7-8 juni.

Vi har flere krav med oss inn i årets oppgjør, hvorpå lønnstillegg til alle er hovedprioritet.

Forhandlingen foregår parallelt med NSOF og NSF i rederiforbundets lokaler i Oslo.