NOR-oppgjøret med Norges Rederiforbund er nå til mekling. Meklingen gjennomføres parallelt og samtidig med de to øvrige sjømannsorganisasjonene.

Det er riksmekler Mats Wilhelm Ruland som leder og gjennomfører meklingen.

På grunn av strenge koronatiltak er delegasjonene begrenset hos Riksmekleren, øvrige har Teamstilgang.
Fra Dnmf møter delegasjonsleder, Hege-Merethe Bengtsson; leder av forhandlingsutvalget, Marius Slettingdalen og områdeansvarlig Håkon Eidset.

Partene har frist til å komme frem til enighet senest midnatt 3. desember.

Det foreligger taushetsplikt fra meklingen og vi ber medlemmene følge med på facebook for informasjon om meklingens avslutning.

De medlemmer som er omfattet av første eventuelle streikeuttak har fått direkte beskjed om dette med informasjon om hvordan de eventuelt skal forholde seg i forbindelse med streik og hvordan de skal søke streikebidrag.. Øvrige forholder seg som vanlig.


For spørsmål ta kontakt med Hege-Merethe Bengtsson på mobil: 41 44 18 18 eller Håkon Eidset 469 51 528.

Forhandlingsdelegasjonen til Dnmf