Konferansen er åpen for alle tillitsvalgte og medlemmer på områdene.

Tariffkonferansen går gjennom alle innkomne krav, foretar prioriteringene, setter opp foreløpig kravsliste og gjennomfører valg på nytt forhandlingsutvalg.

Tariffkonferansen gjennomføres i tråd med myndighetenes råd og på Teams.