DSO-klubben i Transocean arrangerer tillitsvalgtkurs i Maritim Hus i Oslo torsdag og fredag. Fra sentralt hold deltar rådgiver Helene J. Brandal (Dnmf) og seniorrådgiver Trond Løfgren (NSOF) som også holder flere foredrag.
På dagsorden i dag står blant annet:
•    Hvorfor vil du være tillitsvalgt?
•    Hva innebærer tillitsvalgtrollen
•    Tillitsvalgtes rettigheter og plikter
•    Tariffavtalen
I morgen skal deltakerne fordype seg mer i organisasjonen av DSO og internt klubbarbeid.

Transocean-klubben 2021. Foto: Omar Jørgensen