Det ble onsdag 8. desember avholdt klubbledermøte på DSO. Møtet skulle egentlig avholdes som et dagsmøte i Oslo. Men grunnet koronasituasjon ble møtet avholdt på teams.

Tema for møtet var blant annet erfaringsutveksling etter korona perioden vi har vært igjennom, men som også fortsatt preger rigg næringen og trolig vil gjøre enda en stund.

Det er fortsatt utfordringer knyttet til karantene og problemstillinger knyttet til særlig de ikke vaksinerte mannskapene.

Vi gikk også igjennom hvordan vi skal legge opp arbeidet mot det kommende hovedoppgjøret neste år. Tariffkonferansen vil blant annet bli avholdt tidligere en årene før, så følg med på nettsider og facebook for annonsering av dato på nyåret.  

Vi lanserer også ny DSO nettside i disse tider.