Møtene gjennomføres fortrinnsvis som digitale møter. Det trengs ingen påmelding - du finner lenkene under hvert møte  trykk på datoen - på denne siden. Etter gjennomført møte legges ut foredragene også på denne siden - klikk på tittelen på foredraget du vil lese.

Bli med på temamøtene:
2023
4. september - Innenriks
5. oktober kl. 09:30: Hviletid – AHS-forskriften 
27. oktober kl. 09:30: Styringsrett – lovhjemmel 
6. november kl. 09:30: Vakt/drift – fasiliteter 
28. november kl. 09:30: Kompetanse og ansvarsområde 

11. desember kl. 09:30: Nye energikilder - Null utslipp 
18. desember kl. 09:30: ISM-koden 

2024
29. januar kl. 09:30: Regelverkspraktisering opptak av møtet
26. mars kl. 12:00: Bemanning  
29. mai kl. 09:00: IMO/ILO/EU Regulativer

 

Dette forumet er opprettet med bakgrunn i:
Ref. FS Sak 49 2023.4.2
j. Opprette forum for maskinister
Vedtak: Forbundsstyret beslutter å gjennomføre Forum for maskin og elektrooffiserer gjennom temamøter som har temaer på tvers av Næringsområder og forhandlingsutvalg og andre forumer.