18.03.2013 

Interessen for pensjon og pensjonsspørsmål hos våre medlemmer stiger proporsjonalt med økende gjennomsnittsalder.
Og naturligvis diskuterte vi pensjon også ombord i Bohus hvor maskinoffiserene hadde noen fine innspill og forslag til forbundet, samtidig hadde de spørsmål som vi svarte på så godt vi kunne.
Pensjonstrygden for sjømenn har proffe folk som gir svar på de spørsmålene man må ha om pensjon så vi anbefaler medlemmer som lurer på sin pensjon om å kontakte dem.
KONTAKT : http://www.pts.no/
 
 
.

Reparatør Kjell Aakelrød
 
 
.

2.maskinist Geir kristiansen
 
 
.

maskinsjef  Kjetil Løvås

 
.

  M/M Knut J. Lunner