11.03.2013  
DNMF var på virksomhetsbesøk på Borregaard den 27. februar. Det har foregått en virksomhetsoverdragelse fra Østfold Energi til Borregaard som omfatter DNMF sine medlemmer. Seniorrådgiver og advokatfullmektig Ole Jacob Støle var til stede og svarte på spørsmål i den forbindelse.

.

Kjell Hauso (til venstre) og Kenneth  Hornstein er henholdsvis gammel og ny hovedtillitsvalgt for DNMF