Assisterende direktør og Fagsjef Odd Rune Malterud deltok på møte angående etablering av en pilot under Arktisk Maritim Kompetansenode 6. desember 2022 i Tromsø, sammen med besetningsmedlemmer fra Polar Pioner og Troms Bas og representanter fra utdanningsregimet (universitetene, fagskolene og Kystvakten.)

Det ble avholdt workshop med formål å komme frem til hvilke tiltak som næringen og leverandørene kan og vil iverksette i fellesskap for bedre å ivareta kompetansebehovene innen HMS ved operasjoner i polare farvann.

Det norske maskinistforbund orienterte om arbeidet i forbindelse med det internasjonale regelverket innen IMO, ILO og EU og hvilke tiltak som allerede er gjort for å sikre alle som har sitt arbeid om bord i fiskefartøy som operere i disse farvann en sikker seilas basert på kompetanse og felles praktisering av regelverket.

Se vedlegg i menyen for nærmere informasjon.