16.11.2017 

 
Det var 15 tillitsvalgte fra teknisk avdeling på de fleste helseforetakene Dnmf har medlemmer i dag. Hr fikk deltakerne høre foredrag og diskutere utfordringene  mot hovedoppgjøret 2018.

tariffkurs

På bilde ser du fra venstre:Simon Boye Mikalsen, Ingvild Andre Tellmann, Espen Hval, Terje Knutsen Aune, Magne Skansen, Audun Risahagen, Eivind Standnes, Jan Erik Rønning, Gunnar Lia, Lars Arne Gjøringbø, Rune Johnsrud, Terje Larsen, Trygve Giswold, Kjell-Inge Jakobsen, Ola Hveem, Einar Anton Hansen og Tor-Eilert Olsen.


Det ble også holdt foredrag om lønnsdannelse, overheng og glidning, slik at de som forhandler på helseforetakene er bedre skolert frem mot neste store forhandlingsrunde, som kommer neste år.

Hovedtema var imidlertid B-dels overenskomstene (tariffavtalene). Tariffavtalene i kommunal og statlig sektor ble gjennomgått og diskutert, slik at det som er bra i disse også kan kreves implementert i B-dels overenskomstene på helseforetakene i forbindelse med neste års hovedoppgjør. På bakgrunn av gruppearbeidene, skal det lages en B-del overenskomst mal, som de tillitsvalgte kan bruke i disse forhandlingene.

De viktigste paragrafene i Hovedavtalen mellom Spekter og Unio ble også gjennomgått.

Det var en svært engasjert gjeng, som bidro til gode diskusjoner gjennom kurset. Et a de viktigste temaene som ble diskutert ar hvordan de enkelte helseforetakene har vaktavtaler/beredskapsavtaler.

Fra sekretariatet deltok advokat Ingvild Andrea Tellmann og forhandlingssjef Rune Johnsrud.